Kørekort Pakketilbud - Personbil 2021

                                    (lovpligtig undervisning automatgear)

                  Priser ved tilmelding på forløb

Pris

Personbil, kategori B grundpakke/lovpakke:

Teorikursus, administration mv.
Manøvrebane inkl. undervisning (4x45 min)
16 kørelektioner på vej inkl.1 mørkelektion
Køreteknisk kursus på Køreteknisk anlæg i Støvring (4x45 min)
Pakkepris er kun gældende ved køb af den samlede pakke

 

 

Pakkepris

 13.495,-

Dertil kommer:

900,-

1000,-

200,-

500,-

 

Leje af bil til 1 praktisk prøve 

Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen pr 1/10 2021

Online teoriadgang 3 måneder

Lægeattest som købes og afregnes ved egen læge, normalpris.

 

 

Alle priser er inklusive moms. En teori- eller kørelektion har en varighed af mindst 45 minutter.

Prisen på kørekortet afhænger af elevens individuelle forhold og formåen i forhold til af antallet af kørelektioner.
Pakkeprisen er baseret på kørekortbekendtgørelsens mindstekrav, hvorfor ekstra kørelektioner på vej måske skal påregnes.

 

Betalingsbetingelser:

Bemærk:
pakken deles i 2 rater fordelt over kørekortforløbet med hver 1/2 ved manøvrebanestart og 1/2 inden teoriprøve aflægges.
- ved køreprøve skal evt ekstra kørelektioner være betalt til kørelærer

Yderligere information på Mobil  20 93 93 05

 

Eventuelt ekstra personbil:   

Ekstra teori ud over grundpakke på holdundervisning.

Gratis

Kørelektioner på bane eller vej a 45 min

575,-

Prøvegebyr til politi 2020

Prøvegebyr til politi 2021

Omberammelse af prøve

600,-

1000,-

100,-

Leje af bil til køreprøve

900,-

Førstehjælp, 8 timers færdselsrelateret kursus

650,-

Bestillingsgebyr ved evt ny teori/køreprøve

                           100,-
  • Jysk Trafikskole 
  • Lollandsgade 14
  • 9000 Aalborg
  • Mobil. 20 93 93 05
  • køreuddannelse Bil - Trailer- Generhverv - Førstehjælpskurser