Kørekort til 17 årige.

Folketinget har besluttet at iværksætte en forsøgsordning, der indebærer, at 17-årige kan få kørekort. Ordningen træder i kraft den 1. januar 2017 og indebærer blandt andet, at den 17-årige skal have en ledsager (der selv har gyldigt kørekort) med under kørslen, og der stilles desuden visse krav til denne ledsager.

Det er den 17-årige førers ansvar, at ledsageren er klar over, hvilke krav der stilles til ham/hende. Det skal kunne dokumentereres overfor politiet, at den 17-årige har oplyst ledsageren om de krav, denne skal opfylde.

Det er derfor en god ide, at både ledsager og fører udfylder og underskriver en særlig ledsagerblanket forud for kørslen. Det sikrer, at der er dokumentation for, at den 17-årige har oplyst ledsageren om kravene, og at ledsageren er orienteret om kravene.

På nedstående link kan du hente ledsagerblanketten som skal laves mellem fører og ledsager inden kørsel.

http://www.fstyr.dk/~/media/Dokumenter/02%20Korekort_prover/retningslinjer%20for%20korekort/Ledsagerblanket%2017%20%C3%A5rige.pdf

 

Her kan du læse om ordningen for kørekort med 17 årige.

https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige

 

Fra 1. januar 2017 kan du starte på køreskolen, når du er 16 år og 9 måneder.

Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal nemlig skrive under på, at de giver dig lov på din ansøgning om kørekort.

Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.

Når du har bestået teori- og køreprøve, må du køre bil med en erfaren bilist - fx din mor og/eller far - som ledsager, indtil du er 18 år.

Krav til ledsageren

Ledsageren skal være mindst 30 år. Han/hun skal have haft kørekort til personbil i de seneste 10 år, og i den periode må kørekortet ikke have været frakendt.

Ledsageren skal til enhver tid være i stand til lovligt at køre bilen. Han eller hun må fx ikke være fuld.

Det er dit ansvar

Det er dit ansvar, at du har fortalt ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde for at køre med dig ved rattet. Du skal kunne dokumentere overfor politiet, at du har gjort det.

Træn ofte

Det er en god idé at træne så meget som muligt sammen med en eller flere voksne, som du har det godt sammen med, har tillid til og som er gode til at lære fra sig. Så får du god rutine bag rattet og er en mere sikker bilist, når du bliver 18 år og må køre alene.


 
  • Jysk Trafikskole 
  • Lollandsgade 14
  • 9000 Aalborg
  • Mobil. 20 93 93 05
  • køreuddannelse Bil - Trailer- Generhverv - Førstehjælpskurser