Klippekortet

Reglerne om klippekort træder i kraft 1. september 2005. Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Har du taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvad får jeg klip for?

Du får et klip hvis du fx overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %, kører med for kort afstand til den forankørende, kører ulovligt i nødsporet, eller undlader at spænde passagerer under 15 år fast.

Hvad er en betinget frakendelse?

Du beholder kørekortet, hvis du består en kontrollerende køreprøve (dvs. en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve). Derefter har du 3 års prøvetid.

Hvad er et klip - og hvor længe gælder det?

Hvis du får et klip, bliver det registreret hos politiet. Dit kørekort bliver ikke klippet i stykker.
Hvert klip bliver slettet efter 3 år.

Hvordan er reglerne for nye bilister?

Hvis du har taget dit første kørekort for under 3 år siden, er reglerne strammere for dig. Du får kørselsforbud allerede efter 2 klip.

Kan jeg få flere klip på én gang?

Ja, det kan du godt. Der er ikke rabat for at begå flere ting samtidigt.

Hvad er en ubetinget frakendelse?

Du skal aflevere kørekortet og mister retten til at køre bil en i periode. Derefter skal du op til ny teori- og køreprøve.

Hvad får jeg klip for?

Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse, men som er trafikfarlige. Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til.

Du får et klip, hvis du:

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødsporet
 • Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
 • Kører over for rødt
 • Overtræder reglerne om vigepligt
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
 • Overskrider spærrelinjer ved overhaling
 • Øger hastigheden, når du bliver overhalet
 • Overhaler ved et fodgængerfelt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
 • Kører venstre om helleanlæg
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Ikke sørger for at, passager ml. 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel
 • Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Det betyder, at du skal bestå både en teoriprøve og en køreprøve for at beholde kørekortet.
 • OBS. Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvad er en betinget frakendelse?

En betinget frakendelse betyder, at du beholder dit kørekort på betingelse af at du består en såkaldt kontrollerende køreprøve (dvs. en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve) inden for 3 måneder.
i de næste 3 år ikke overtræder bestemmelser i færdselsloven, som i sig selv vil kunne medføre betinget eller ubetinget frakendelse. De 3 år efter den betingede frakendelse fungerer altså som prøvetid.
Hvis du i løbet af prøvetiden på 3 år fra den betingede frakendelse laver en forseelse, som i sig selv ”kun” udløser en betinget frakendelse, får du frakendt kørekortet ubetinget i mindst 6 måneder.

Hvis du dumper, bliver kørekortet inddraget. Hvis du dumper til den kontrollerende køreprøve, bliver kørekortet inddraget. Og det er uanset om du dumper til teoriprøven eller den praktiske køreprøve. Du får først kørekortet igen, når du har bestået både køre- og teoriprøve.

Hvad koster det?

Det koster for tiden 870 kr. at gå op til en kontrollerende køreprøve efter en betinget frakendelse. Dertil kommer udgift til lån af godkendt køretøj til køreprøven og eventuel undervisning på en køreskole.

Hvad er et klip - og hvor længe gælder det?

Et klip er en registrering af din forseelse hos politiet. Et klip gælder fra datoen fra forseelsen og 3 år frem - herefter slettes det. Dvs. at alle klip løbende forældes.

Hold styr på dine klip

Hvis du vil tjekke, hvor mange klip du har stående, skal du møde op på politistationen - eller ringe. Af sikkerhedshensyn giver politiet ikke denne information på nettet. Hvis du får et klip, er det en god idé at skrive datoen ned, så du selv har styr på det.

Når du får et klip, får du også en bøde for forseelsen - præcis ligesom tidligere. Klippekortet erstatter ikke andre regler.

Hvad er et klip - og hvor længe gælder det?

Et klip er en registrering af din forseelse hos politiet. Et klip gælder fra datoen fra forseelsen og 3 år frem - herefter slettes det. Dvs. at alle klip løbende forældes.

Hold styr på dine klip
Hvis du vil tjekke, hvor mange klip du har stående, skal du møde op på politistationen - eller ringe. Af sikkerhedshensyn giver politiet ikke denne information på nettet. Hvis du får et klip, er det en god idé at skrive datoen ned, så du selv har styr på det.

Når du får et klip, får du også en bøde for forseelsen - præcis ligesom tidligere. Klippekortet erstatter ikke andre regler.

Hvordan er reglerne for nye bilister?

Klippekortet er en del strammere for nye bilister, der har haft kørekort i mindre end 3 år.


Hvis du er ny bilist, skal du kun lave 2 klip inden for 3 år - så får du kørselsforbud. Du "nøjes" altså ikke med en betinget frakendelse som andre bilister, der har haft kørekort i længere tid. Du skal aflevere kørekortet hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort. Du må først køre igen, når du har gennemgået 7 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer og bestået en kontrollerende køreprøve.

Du skal selv betale for undervisning og køreprøve.

Kan jeg få flere klip på én gang?

Du kan godt få flere klip på én gang. Hvis du fx kører for stærkt og over for rødt, får du 2 klip. Hvis du laver 3 ting samtidigt, får du 3 klip og får dermed frakendt kørekortet betinget.


5 eller 6 klip på én gang

Hvis du laver 5 klip på én gang, vil de 3 første forseelser medføre en betinget frakendelse. Den 4. og 5. forseelse tæller med som de første klip i en ny treårig periode


Hvis du laver 6 klip på én gang, får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode, som retten fastsætter.

Hvad er prøvetid?

Hvis du i prøvetiden begår en forseelse, som normalt ville give betinget frakendelse, får du frakendt kørekortet ubetinget i min. 6 måneder.


Der kan altså gå lang til fra du får den ubetingede frakendelse og til din tavle er vasket helt ren.

 • Jysk Trafikskole 
 • Lollandsgade 14
 • 9000 Aalborg
 • Mobil. 20 93 93 05
 • køreuddannelse Bil - Trailer- Generhverv - Førstehjælpskurser