Førstehjælpskursus for alle

Alle kan tilmelde sig til Færdselsrelateret førstehjælp - Førstehjælpscentret er en uafhængig del af køreskolen.

Kurserne afholdes i Førstehjælpscentret   Lollandsgade 14 st tv , 9000 Aalborg.

Kurserne afvikles af  Instrukørerne, Claus Beck Rasmussen, Lisa Torp Kristensen, Jens Christian Niss.  Instruktørerne har flere års erfaring i at udarbejde og tilrettelægge kurser inden for færdsel og trafik, køreteknik og sikkerhed. De er uddannet til førstehjælpsundervisning. Instruktørerne er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Pr. 1.oktober 2006 er det obligatorisk for alle førstegangserhververe af kørekort til personbil og motorcykel at gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Bevis for gennemført kursus skal vedlægges ansøgningen om kørekort og må højst være et år gammelt.

Den 20. april 2006 trådte ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort” i kraft med virkning fra 1. oktober 2006.

Ingen regel uden undtagelse

I bekendtgørelsens § 21 a, stk. 5 står følgende:

Politiet kan for personer med handicap i særlige tilfælde dispensere om viden og have at for anses i eller tilsvarende et har seneste det inden af kursusbevis kravet fra dispensere endvidere kan politiet dele

Underviser kan være lærer ansat ved trafikskolen eller FSFI instruktør, Undervisning vil  ske i Lokalerne på Lollandsgade 14 st.  i Aalborg.

Elever fra andre køreskoler er velkomne til at deltage men tilmelding skal foretages  online tilmelding  her på hjemmesiden.

Førstehjælpscentret har et specielt færdselsrelateret førstehjælpskursus, som følger Dansk Førstehjælpsråds retningslinier.

Kurset består af 8 lektioner á 60 minutter. De 4 lektioner gennemføres som teoriundervisning med indlagte øvelser i Basal Førstehjælp/HLR + hjertestarter. De 4 lektioner gennemføres med øvelser  og trafikrelaterede ulykker

Kurset skal være gennemført for at få godkendt ansøgning om kørekort hos politi, der kan derfor ikke bestilles teoriprøve uden kursusbevis.

Kurset er tilgængeligt for alle uanset hvor man tager sit kørekort og har man et er man også velkommen på kurset.

Prisen for komplet kursus: kr 600,-

Bemærk:
Betaling skal ved tilmelding på mobilepay 42610 angiv navn på deltager

kurset afholdes over 1 undervisningsdag
Bindende tilmelding til kurset.

  • Jysk Trafikskole 
  • Lollandsgade 14
  • 9000 Aalborg
  • Mobil. 20 93 93 05
  • køreuddannelse Bil - Trailer- Generhverv - Førstehjælpskurser